Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2015

karioszka
0577 ee0c 500
karioszka
Reposted fromsentymenty sentymenty viafatu fatu
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
karioszka
karioszka
9362 6e03
Reposted fromphenylethylamine phenylethylamine viafatu fatu
karioszka
Reposted frombluuu bluuu viafatu fatu

January 22 2015

5755 b608 500

jademcdaniel:

Jade McDaniel taken by Jack Belli

Downtown Los Angeles

jackbelli.com

Reposted fromwestwood westwood viaEtien Etien
karioszka
7402 c8d2 500
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
karioszka
6037 fcb9
Reposted fromscorpix scorpix vialojournal lojournal
karioszka
karioszka
"Miała w sobie sporo z kota. Ze jednej strony niezależna, chodziła swoimi drogami i była zadziorna. Potrzebowała zabawy, rozrywki i wrażeń. Emocji, które przyniosą jej ekscytację i poczucie zagrożenia. Potrafiła się w nich zatracić… ale odpowiednio dotknięta, odpowiednio przytrzymana… wychodziła z niej potrzebująca pieszczot kotka. Dzika, ale pragnąca udomowienia."
— Perwersje
Reposted fromPoranny Poranny viatootylkooadaa tootylkooadaa
karioszka
5119 c50c 500
Reposted fromnyaako nyaako viafakeplastictrees fakeplastictrees
karioszka
Reposted fromsuppenkasperl suppenkasperl vialinemadd linemadd
karioszka
0582 7125 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaprzeblyski przeblyski
5233 9671
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vialubiedzis lubiedzis

January 16 2015

karioszka
2874 7bf9
Reposted fromoutline outline viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch

December 09 2014

karioszka
7718 518b
Reposted bymikadazukasaLoreley

December 02 2014

karioszka
4307 59d4
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viajelnk jelnk
karioszka
2166 52e2
Reposted frompesy pesy viagracey gracey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...